พร้อมลุยชิงเเชมป์เอเชีย U19นำทัพโดย “อุสา ดาวเวิน”วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เรียกรายงานตัวนักวอลเลย์บอลหญิงรุ่นต่ำกว่า 17 ปี และ 19 ปี ที่ผ่านการคัดตัวรอบสอง เพื่อเตรียมตัวฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันรายการชิงแชมป์ในปี 2018 ที่อาคาร 200 เตียง การกีฬาแห่งประเทศไทย

ในครั้งนี้มีนักกีฬาจากรุ่นอายุต่ำกว่า 17 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว 13 คนจากทั้งหมด 29 คน ซึ่งมีนักกีฬาบางส่วนอยู่ในกลุ่มเรียกคัดตัวอีก 10 คน ขณะที่รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี เข้ามารายงานตัว 7 คนจากทั้งหมด 10 คน ส่วนคนที่ไม่ได้มาบางส่วนติดภาระกิจการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จ.ภูเก็ต

นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกอย่าง “โค้ชด่วน” ดนัย ศรีวัชรเมธากุล และ โค้ชชำนาญ ดอกไม้ ยังได้กล่าวถึงข้อปฏิบัติต่างๆ และให้โอวาทแก่นักกีฬาอีกด้วย

ชำนาญ ดอกไม้ หนึ่งในคณะกรรมการพิจารณากล่าวว่า “วันนี้เป็นวันที่เรารายงานตัวเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสอง และคนที่แสดงความสามารถได้ดี นอกจากรายงานตัวแล้วได้พูดถึงเรื่องข้อปฏิบัติ วิธีการคัดเลือกต่างๆ ได้อธิบายให้นักกีฬาได้ฟัง ว่าสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติคืออะไร เพราะอะไรถึงได้รับคัดเลือกเข้ามาตรงนี้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้อยู่ตรงนี้ตลอดไป”

“เราอยากจะเตรียมตรงนี้ไว้เพื่ออนาคต โดยเน้นในเรื่องของความสูง ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ยาก ส่วนฝีมือเราสามารถเพิ่มทักษะ ปูพื้นฐานได้”

“ทั้งนี้ยังมีการคัดเลือกรอบที่สามด้วย หมายถึงนักกีฬาที่อาจจะไม่ผ่านการคัดเลือกใบสมัคร หรือมาทดสอบทักษะแล้วตื่นเต้น ทำไม่เต็มที่ แต่ลงสนามแล้วทำได้ดี บวกกับส่วนสูงตามเกณฑ์ คณะกรรมการพิจารณาก็จะไปดูตามรายการต่างๆที่แข่งขัน อาจจะถูกเรียกเข้ามาก็ได้”

ส่วนการเก็บตัวฝึกซ้อมจะเริ่มในวันที่ 4 ธันวาคม ซึ่งตลอดการฝึกซ้อมจะแบ่งเป็นภาคปฏิบัติ และ ทฤษฎี

รายชื่อนักกีฬาที่ผ่านรอบที่ 2
รุ่นอายุต่ำกว่า 17 ปี

1. ฐิติรัตน์ ศรีอรุณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
2. เกศสิณี เสนาธนศักดิ์ – 178 เซนติเมตร – โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
3. วิรัลยุพา อินทรจันทร์ – 181 เซนติเมตร – โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
4. สิริยาภรณ์ โมธรรม – 175 เซนติเมตร – โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
5. ปาจรีย์ มณีศรี – 175 เซนติเมตร – โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
6. สุภัชชา คัมตระรักษา – 176 เซนติเมตร – โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
7. อรกานต์ สิงค์ขันธุ์ – 174 เซนติเมตร – โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
8. จิดาภา นาหัวหนอง – 165 เซนติเมตร – โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
9. เสาวภา สู่สุข – 173 เซนติเมตร – โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
10. วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ – 177 เซนติเมตร – โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
11. อารีย์ สีหมอก – 177 เซนติเมตร – โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
12. อมลรดา ฤกษ์สว่าง – 178 เซนติเมตร – โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
13. วรัญญา ศรีละออง – 175 เซนติเมตร – โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
14. ศศิประภา มณีวงษ์ – 175 เซนติเมตร – โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
15. วณิชยา ลิ่มสกุล – 173 เซนติเมตร – โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
16. ปนัดดา ไชยเพชร – 177 เซนติเมตร – โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
17. ดารากา กระจ่าง – 173 เซนติเมตร – โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
18. วรรณภา หนูท้าว – 160 เซนติเมตร – โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
19. ศิริพร ศรีเครือ – 175 เซนติเมตร – โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี
1. รุจิษยา กันสัตรู – 162 เซนติเมตร – โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
2. ปลายฟ้า พยัคฆะ – 172 เซนติเมตร – โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
3. ฑิชากร บุญเลิศ – 180 เซนติเมตร – โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
4. ญาณิน ดวงจันทร์ – 163 เซนติเมตร -โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
5. ชุลีพร ฤทธิ์วิเศษ – 175 เซนติเมตร – โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
6. ธนัชชา สุขสด – 179 เซนติเมตร – โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
7. ณัฐธิดา ครองชื่น – 186 เซนติเมตร – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
8. อัญชิสา โหลนอก – 177 เซนติเมตร – โรงเรียนหนองเรือวิทยา
9. อนันตญา นันตา – 175 เซนติเมตร – โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
10. อุสา ดาวเวิน – 180 เซนติเมตร – มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอบตุณข่าวจาก SMMVolleyball

Facebook Comments

Comments

comments

error: Content is protected !!