Loading...
Loading...

26 รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก 2018

สมาคมฯ ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก 2018ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 8 กรกฎาคม
รายชื่อนักกีฬาจำนวน 26 คน ประกอบด้วย

1. นางสาววิภาวี ศรีทอง
2. นางสาวปิยะนุช แป้นน้อย
3. นางสาวพรพรรณ เกิดปราชญ์
4. นางสาวทัดดาว นึกแจ้ง
5. นางสาวปลื้มจิตร์ ถินขาว
6. นางสาวอรอุมา สิทธิรักษ์
7. นางสาวหัตถยา บำรุงสุข
8. นางสาววัชรียา นวลแจ่ม
9. นางสาวจรัสพร บรรดาศักดิ์
10. นางสาววิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์
11. นางสาวโสรยา พรมหล้า
12. นางสาวฐาปไพพรรณ ไชยศรี
13. นางสาวนุศรา ต้อมคำ
14. นางสาวชิตพร กำลังมาก
15. นางสาว นางสาวมลิกา กันทอง
16. นางสาวพิมพิชยา ก๊กรัมย์
17. นางสาวฑิชาญา บุญเลิศ
18. นางสาวอัจฉราพร คงยศ
19. นางสาวชัชชุอร โมกศรี
20. นางสาวสุพัตรา ไพโรจน์
21. นางสาวกุลภา เปี่ยมพงษ์สานต์
22. นางสาวหทัยรัตน์ จารัตน์
23. นางสาววญิชยา หล่วงทองหลาง
24. นางสาวธนัชชา สุขสด
25. นางสาวฑิชากร บุญเลิศ
26. นางสาวมลิิวรรณ ปราบณรงค์

Facebook Comments

Comments

comments

Loading...
error: Content is protected !!